User-agent: * Allow: /
ОДЗ - НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
Главна | Регистрация | Вход | RSSПетък, 21.07.2017, 19:30

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА" АКСАКОВО

Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 86
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят нормите за преподавателска работа и редът за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

Чл. 2. (1) Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на педагогически и непедагогически.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Педагогическият персонал включва: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

 

Раздел II.
Норми за преподавателска работа

Чл. 3. (1) Нормите за преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Нормите за преподавателска работа се отчитат в учебни часове с изключение на нормите на ресурсните учители, учителските длъжности в детските градини, възпитателските длъжности и педагогическите съветници, които се отчитат в астрономически часове. Лицата, заемащи учителски длъжности в детските градини, в обедните часове може да работят едновременно до два часа.

(3) Изпълнението на нормите за преподавателска работа е част от трудовите задължения на педагогическия персонал.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Нормите за преподавателска работа на директорите на детските градини, на общежитията и на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности се изпълняват по време на законоустановен отпуск на лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности.

(5) Нормите за преподавателска работа на педагогическия персонал в извънучилищните педагогически учреждения с изключение на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и логопедичните центрове се изпълняват от 1 октомври до 31 август.

(6) При нормална продължителност на работното време по смисъла на чл. 136 от Кодекса на труда на педагогическия персонал се възлага не по-малко от минималните задължителни норми за преподавателска работа, определени в приложение № 1.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителска длъжност може да се открива при наличие на учебни часове по определен учебен предмет, вкл. и от свободноизбираемата подготовка (СИП), за изпълнение на минимална норма задължителна преподавателска работа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителска длъжност може да се открива и когато по учебен предмет са налице учебни часове повече от половината минимална норма задължителна преподавателска работа, при условие че работното място е единствено по съответния учебен предмет или всички други работни места по същия учебен предмет са формирани по реда на ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В рамките на определените средства по делегирания бюджет на училището работно място за учителска длъжност може да се открие при непълно работно време, когато учебните часове по учебния предмет са по-малко от половината от минималната норма задължителна преподавателска работа.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителските длъжности "ресурсен учител" може да се открива в специално училище, в специална детска градина и в ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности при наличие на не по-малко от 5 деца и/или ученици със специални образователни потребности, които се възпитават или обучават интегрирано в държавните и общинските детски градини и училища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В случаите, когато броят на децата или учениците е по-малък от 5, работното място за учителските длъжности "ресурсен учител" по ал. 1 може да се открива за няколко детски градини или училища, в които се провежда интегрирано обучение.

Чл. 6. Работно място за длъжностите "ръководител на компютърен кабинет", "педагогически съветник" и "помощник-директор" може да се открива по решение на директора в рамките на утвърдените средства по бюджета на училището, детската градина или обслужващо звено и при наличие на минимална норма задължителна преподавателска работа, когато такава се изисква за длъжността.

Чл. 7. (1) Когато работното място е открито при условията на чл. 4, ал. 2, минималната норма задължителна преподавателска работа може да се допълва с часове по други учебни предмети, с часове от СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с различни минимални норми, часовете за допълване се привеждат към минималната норма за учебния предмет, за който е открито работното място, съгласно приложение № 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Минималната норма задължителна преподавателска работа за учителските длъжности от V до VIII клас може да се допълва до 4 часа седмично с часове по самоподготовка при целодневна организация на учебния ден, които се приравняват към нормата за преподавателска работа за учебния предмет, за който е открито мястото.

(3) Когато учебните часове по предмета "технологии" са по профила, по който се извършва обучението, те се приравняват към минималната норма за задължителна преподавателска работа по съответния профилиращ учебен предмет.

(4) Часовете по безопасност на движението от I до VIII клас се привеждат към минималната норма задължителна преподавателска работа 720 часа годишно.

(5) Часовете за производствената практика на учениците (30 часа седмично) се приравняват на 18 часа по теория или 24 часа по учебна практика за упражняване на ръководни и контролни функции от учителите.

изтегли пълния текст

Търси
.
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Copyright MyCorp © 2017
    Безплатен уеб хостинг - oVo