User-agent: * Allow: /
ОДЗ - НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Главна | Регистрация | Вход | RSSПетък, 21.07.2017, 19:29

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА" АКСАКОВО

Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 86
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

В сила от 08.05.2003 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 13 Май 2011г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16, т. 10 от Закона за народната просвета (ЗНП).

Чл. 2. С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят:

1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;

2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;

3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

Чл. 3. Документите, издавани или водени от институциите в системата на народната просвета, се попълват на български език.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Раздел I.
Училища

Чл. 4. Държавните, общинските и частните училища издават или водят следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книга за решенията на педагогическия съвет;

2. Книга за регистриране заповедите на директора;

3. Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора;

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;

5. Дневник за входяща кореспонденция;

6. Дневник за изходяща кореспонденция;

7. Книга за регистриране на дарения;

8. Свидетелство за дарение;

9. Летописна книга;

10. Книга за санитарното състояние;

11. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневник за група, подготвителна група;

12. Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес;

13. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група;

14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за завършена подготвителна група;

15. Удостоверение за завършен първи клас;

16. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

17. Книга за заповедите за храна;

18. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книга за движението на учениците от социално- педагогическите интернати и от възпитателните училища - интернати;

19. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст;

20. Материална книга за взетите учебни часове;

21. Дневник за I клас;

22. Дневник за II - IV клас;

23. Дневник за V - ХII (ХIII) клас;

24. Главна книга I - VIII клас;

25. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;

26. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;

27. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия;

28. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за придобиване на професионална квалификация;

29. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

30. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

31. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;

32. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит;

33. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка;

34. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап;

35. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит;

36. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование;

37. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;

38. Удостоверение за преместване;

39. Удостоверение за завършен клас;

40. Удостоверение за професионално обучение;

41. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование;

42. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверение за завършен гимназиален етап;

43. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули);

44. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап;

45. Свидетелство за основно образование;

46. Дубликат на свидетелство за основно образование;

47. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 09.06.2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език;

48. Свидетелство за професионална квалификация;

49. Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули);

50. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация;

51. Свидетелство за правоспособност;

52. Свидетелство за правоспособност по заваряване;

53. Диплома за средно образование;

54. Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули);

55. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение към дипломата за средно образование (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовна семинария);

56. Дубликат на диплома;

57. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;

58. Регистрационна книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;

59. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1);

60. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение;

61. Ученическа лична карта;

62. Ученическа книжка;

63. Ученическа книжка за задочно обучение;

64. Колежанска книжка;

65. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

66. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Регистрационна книга за издадените удостоверения;

67. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Справка за успех по години и хорариум учебни часове;

68. (нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика;

69. (нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика за завършена степен на образование.

изтегли пълния текст

Търси
.
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Copyright MyCorp © 2017
    Безплатен уеб хостинг - oVo