User-agent: * Allow: /
ОДЗ - ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО
Главна | Регистрация | Вход | RSSНеделя, 23.07.2017, 15:48

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА" АКСАКОВО

Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 86
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Настоящите Правила са приети с Решение №13.4 от Протокол № 013/16.09.2008г. на Общински съвет – Община Аксаково, изменени и допълнени с:

Решение № 28.13 от Протокол № 028/27.01.2010г. – Изм. се тесктът на т.1.13; Добавя се нав изискуем документ към т.3 на Раздел І "Необходими документи за прием на децата”; Създ. се нов текст на т.1.2 и нова т.4 в Заключителни разпоредби.

С настоящите правила се регламентира приемът на деца в общинските детски градини. Броят на децата в яслените групи и в останалите възрастови групи се определя в зависимост от законовите и подзаконовите нормативни актове, които са в сила към момента на определяне броя на групите и броя на децата в тях.

 

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

1. Заявления за яслена група в Обединените Детски Заведения, както и за І-ва възрастова група на всички детски градини за следващата учебна година се подават в детските заведения от 1. септември на предходната година до 30. юни на годината на приема. За всички останали възрастови групи заявления се подават през цялата година.

2. Заявлението е по образец и се предоставя безплатно на всички желаещи от ръководствата на детските градини. Образецът е публикуван и в сайта на Община Аксаково. 

3. В образеца на заявлението задължително се изписват следните данни и се прилагат следните документи:

- трите имена на детето;

- ЕГН;

- адрес /настоящ или постоянен/ съгласно данните от документите за самоличност на родителите;

- телефон или други начини за връзка;

- към заявлението се прилага Удостоверение /акт/ за раждане във вид на заверено за вярност копие от единия родител, като за справка при подаването се представя и оригиналът;

- /създ. с Решение № 028/27.01.2010г./ документ, удостоверяващ липса на задължение към Община Аксаково на родителите или настойниците на детето. 

4. Приемът на документите се извършва от директора на детското заведение или от определено със заповед от него лице.

5. Директорът или определено от него лице завежда подаденото заявление в общия регистър с пореден номер и оформя досие на детето. 

6. В случай, че по време на приема на документи приемащият установи, че определени документи не удостоверяват в действителност дадени обстоятелства, той уведомява в писмен вид родителите или законните представители на детето за това обстоятелство.

 

ІІ. ПРИЕМ

 

 

1. Приемът на децата за детските градини на територията на Община Аксаково, които кандидатстват за яслена група и за първа възрастова група, и за които са подадени документи, се извършва от комисия в състав:

            - Председател: Директор на детското заведение;

            - Членове: Представител на Дирекция "Хуманитарни дейности”

                                Член на Управителния съвет на Училищното настоятелство

                                Учителка от детското заведение

                                Медицинската сестра на детското заведение

            2. Комисията разглежда подадените за съответната учебна година заявления в срок до 31. юли на съответната година на прием. 

3. За резултатите от работата и решението си комисията съставя протокол, подписан от всички членове. В протокола, освен преценката за прием, задължително се описват причините, поради които се отказва прием на деца, както и причините, поради които се записват като резерви неприетите деца. В решението следва да се посочи и датата, на която протоколът от работата на комисията се издава, като той следва да се постави на видно място в детската градина. Решението на комисията е окончателно.

4. Решението на комисията и обявяването на списъците с приетите деца, както и списъците на резервите, става като препис от протокола се постави на видно място във всяко детско заведение в деня на подписването му, както и на сайта на общината до 10-ти август. В срок от 15-ти до 30-ти август в сградата на детското заведение се извършва записването на детето в съответната детска градина. В случай че не сторят това нито лично, нито чрез упълномощено лице /обикновено пълномощно на пълнолетно лице, което да внесе в деловодството писмена декларация, подписана от родител/, детето не се записва в групата за новата учебна година, а на негово място се записва първото дете от списъка с резервите.

5. Когато на посочените в настоящите правила изисквания отговарят повече деца, а местата в съответната детска градина са недостатъчни, и едновременно с това има свободни места в друга детска градина, децата се насочват в другата детска градина, а ако родителите не желаят детето да посещава другата детска градина, изрично заявяват това обстоятелство върху предложението на комисията за пренасочване в друга детска градина. Неприетите деца, но отговарящи на изискванията за прием, както и тези, които не са приели предложение за пренасочване в друга детска градина, се записват като резерви. При напускане на дете от съответната възразтова група родителите на първото по ред дете от резервите се уведомяват за възможността детето им да бъде прието, като в двумесечен срок от уведомяването същите потвърждават приемането на детето в детската градина.

6. Деца, навършили 6-годишна възраст и непосещавали до този момент детска градина, се насочват в подготвителен клас/подготвителна група в училище.

изтегли пълния текст

Търси
.
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Copyright MyCorp © 2017
    Безплатен уеб хостинг - oVo