User-agent: * Allow: /
ОДЗ - ПРАВИЛНИК За дейността НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “ДРУЖБА” ГРАД АКСАКОВО, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Главна | Регистрация | Вход | RSSНеделя, 23.07.2017, 15:51

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА" АКСАКОВО

Сайт меню
Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 86
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

ПРАВИЛНИК За дейността НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “ДРУЖБА” ГРАД АКСАКОВО, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

ПРАВИЛНИК
За дейността
НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "ДРУЖБА”
ГРАД АКСАКОВО, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този правилник урежда въпросите за организацията и ръководството на ОДЗ”Дружба” град Аксаково, Варненска област,реда за приемане и отписване, здравното обслужване, възпитанието и обучението на децата в нея, както и правата и задълженията на участниците във ВОП и родителите или настойниците.
Детското заведение е подготвителна институция в системата на МОМН, в която се отглеждат, обучават и възпитават деца от десет месечна възраст до постъпването им в първи клас.
ВОП в ОДЗ "Дружба” се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, които гарантират:
-равни възможности на децата за физическо, духовно и социално развитие
-техните права, свобода и сигурност
-зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето
-възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност
-приобщаване към националните традиции и културни ценности.
4.В ОДЗ "Дружба” се създават условия и отговаря за:
опазване живота и укрепване здравето на децата по време на престоя им в ДЗ.
Законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на МТБ.
Извършването на противозаконни прояви и действия, ограничаващи личните права и свободи или нарушават ВОП.
5.ОДЗ "Дружба”- Аксаково като ЮЛ се представлява от директора, чиито права и задължения са уредени от ППЗНП.
6.ОДЗ "Дружба” е общинско. Издръжката му се поема от общинския бюджет.
7. В ОДЗ "Дружба” официалният език е български. ВОП се осъществява на книжовен български език.
 
ІІ. ПРИЕМАНЕ  И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ПОСЕЩАЕМОСТ. ТАКСИ.
Приемане
а/ В детското заведение се приемат деца въз основа на писмена молба заявление/ по образец от родителите или настойниците.Прилагат се копие от акта за раждане и необходимите медицински изследвания и документи. В заявлението се съдържат следните данни: трите имена на детето, ЕГН,адрес по адресна регистрация или настоящ адрес, телефон за връзка, копие от акта за раждане.Приемът на докумети се извършва от директора или от определено със заповед от него лице. Приемащият преценява даденото заявление и ако отговаря на изискванията същото се завежда в регистър под определен номер, а заявлението и документите към него се оформят в досие на детето. Документите се приемат- за детска ясла и І група от 01 юни на предходната година до 31 май на годината на приема. За всички останали възрастови групи, документи се приемат през цялата година.
б/ Подготовката на децата за училище една година преди постъпване в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителна група .
в/ При равни условия приемът на децата в ДЗ става по реда на Правилата за приемане на деца в общинските детски градини на територията на Община Аксаково, приети с Решение №13.4 от Протокол№013/16.092008 г.на Общински съвет-Община Аксаково, изменени и допълнени с: Решение №28.13 от Протокол № 028/ 27.01.2010г.
г/ При наличието на свободни места могат да се приемат деца по всяко време на годината.
д/ Примането на деца се извършва от комисия в състав: директор, мед. сестра, учител, представител на общината. Приемът и изнасянето на списъка на новоприетите деца в ясла и детска градина се изнася до 01.08. на съответната година. Родителите на децата посещавали яслена група и желаещи децата им да посещават ОДЗ "Дружба” подават молба за прехвърляне на детето, в противен случай детето се самоотписва.
Групите се оформят на възрастов принцип. Допуска се да се образува смесена целодневна група с деца от 3 до 6 години в случаите, когато броят на децата в съответната група не позволява да се оформи самостоятелна група според нормативите.
Отписване
Децата от детската градина се отписват при следните случаи:
-когато подлежат на обучение в подготвителна група.
-при неплащане на такса в продължение на два последователни месеца/ а при едномесечно неплащане детето се спира от детска градина до заплащане на таксата/;
-по желание на родителите /настойниците/
-при отсъствие без уважителни причини повече от 30 дни
-при уронване авторитета на детската градина и неетично отношение към персонала от страна на родителите /настойниците/
Преместване на дете от подготвителна група в друга група или ДГ се извършва с удостоверение за преместване.

Търси
.
Календар
«  Юли 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Copyright MyCorp © 2017
    Безплатен уеб хостинг - oVo